Konzekutívne
tlmočenie

Na konferenciách, obchodných stretnutiach, pri stretnutiach pracovných skupín.

Simultánne
tlmočenie

Pri konferenciách a obchodných stretnutiach s väčším počtom účastníkov.

Obchodné
Preklady

Dokumenty obchodného a ekonomického charakteru.

NEROZUMIEŤ MENÍME NA VÍŤAZIŤ!

SPÁJAME MYŠLIENKY...

spajame myslienky

Moderná komunikácia

Vyhotovený preklad dodám buď osobne alebo prostredníctvom e-mailu. V prípade inej požiadavky klienta v závislosti od dohody.

Výnimočný prístup

Kvalitu mojej práce potvrdzuje skutočnosť, že na tomto trhu pôsobím už 17 rokov a množstvo spokojných klientov. Referencie niektorých sú uvedené nižšie.

Ceny a termíny

Ceny a termíny, ktoré sa Vám prispôsobia a dajú Vám to najvýhodnejšie.

Zachovanie mlčanlivosti

Zaväzujem sa zachovať absolútnu mlčanlivosť o všetkých nadobudnutých informáciách. V prípade požiadavky zo strany klienta sa k zachovaniu mlčanlivosti zaviažem i podpisom dohody o mlčanlivosti.

Cenník Kontakt

Slová našich zákazníkov

Chris Smith former Head Of Membership Services FESPA
„As always, the seminar could not have taken place without you so many thanks once again for your willingness to work with us. I am glad you enjoy it as much as we all enjoy you being with us. I am glad to hear that you have been busy. So many people have been struggling these last two years so it is good to hear success stories. But I believe that it is because you are so good and professional at what you do, that you are in such great demand. Long may it continue.“
With very best wishes
Ing. Renata Ondrejovičová - spoločnosť SLOVNAFT, a.s. - projekt SSI
Zuzka poskytuje na vysokej úrovni tlmočnícke a prekladateľské služby, s výraznou mierou profesionality. Ja oceňujem najmä úžasnú flexibilitu pri požiadavkách na zmenu jazyka (maďarčina, angličtina slovenčina) plynule bez akéhokoľvek postrehnutia prítomných, bezproblémové prispôsobenie sa požadovaným termínom, veľa krát nad rámec dohodnutých časových intervalov. Veľmi príjemná a inteligentná osoba s vyváženou kombináciou profesionálneho a ľudského prístupu. Veľmi pekne ďakujem a som nesmierne rada, že som ju mohlavo svojom profesionálnom živote stretnúť.
Ing. Ľudovít Bartoš, CSc. sekretár Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov
„Špeciálne poďakovanie pani Zuzane Orolínovej – “našej Zuzke” - za jej fantastickú tlmočnícku virtuozitu, ktorá významným spôsobom prispela k bezproblémovému prenosu a porozumeniu náročných  často vysoko odborných informácií.“ - 10. medzinárodný seminár pre sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov - Bill 10.
Nagy Sarolta, MOL Plc.
Kedves Zsuzsa! A projekt sikeréhez nagy mértékben hozzájárult az a professzionális támogatás, amit Tőled kaptunk a nyelvi nehézségek leküzdéséhez. Nagyra értékeljük, hogy a szakmai tartalom komplexitása és speciális területe ellenére a tolmácsolás szakmailag helyes és érthető volt mind a nagyobb körben lebonyolított megbeszélések, mind a kisebb körben zajló egyeztetések során. Szintén nagyon hálásak vagyunk a magas színvonalú fordítási munkádért, mellyel támogattad kollégáinkat a napi kommunikáció, illetve a hivatalos projektdokumentációk elkészítése során. A csapat nevében szeretném megköszönni a megbízható és pontos tolmácsolást, remélem, a jövőben is lesz még alkalmunk együtt dolgozni! Addig is további sok sikert kívánunk munkádban és magánéletedben egyaránt!
HIDROLIFT SLOVAKIA s.r.o.
Dobrý deň, nedá mi, aby som Vám netlmočil vyjadrenie nášho firemného právnika z Maďarska, ktorý sa vyjadril: "Ilyen jó és színvonalas magyar "jognyelvi" fordítással még talán nem is találkoztam!" Ak bude mať niečo na preklad určite sa u Vás prihlási. Ing. Ladislav Truchlý, HIDROLIFT SLOVAKIA s.r.o.
Slovak Investment and Trade Development Agency
Ďakujem pekne za Váš profesionálny výkon na podujatí v Košiciach, boli sme naozaj spokojní. Ing. Iveta Petrušková, Projektový manažér, Odbor marketingovej komunikácie, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (Project Manager for Marketing Activities, Marketing Communication Department, Slovak Investment and Trade Development Agency)